Samostatná hospodářka

Uklízečka

Přidalová Monika

Lémanová Marta

Dostalíková Milena

Administrativní pracovnice

Kotoučová Renata

Vedoucí kuchařka

Dittmarová Libuše

Kuchařka

Gálová Karla

Čermáková Jitka

Pomocná kuchařka

Večeřová Naděžda

Hejcmanová Marie

Juračková Martina