Administrativní pracovnice

Kotoučová Renata

Vedoucí kuchařka

Gálová Karla

Kuchařka

Čermáková Jitka

Dittmarová Libuše

Pomocná kuchařka

Hejcmanová Marie

Juračková Martina

Večeřová Naděžda