Kontaktní údaje

 

AdresaDolní 597, 783 13 Štěpánov
Telefon+420 585 386 499
Mobil+420 608 984 227
E-mailsjstepanov@seznam.cz

Zaměstnanci

Administrativní pracovnice

Kotoučová Renata

Vedoucí kuchařka

Gálová Karla

Kuchařka

Čermáková Jitka

Dittmarová Libuše

Pomocná kuchařka

Hejcmanová Marie

Juračková Martina

Večeřová Naděžda

Žák má nárok na oběd po dobu pobytu ve škole. Školní jídelna může vydat oběd žákovi do jídlonosiče pouze první den nemoci.

Další dny nemoci nemá žák na oběd nárok, musí si jej odhlásit den předem. Pokud nejsou obědy na další dny nemoci odhlášeny, je doúčtována plná cena oběda.

Obědy nejsou odhlašovány hromadně (školní výlety, soutěže). Třídní učitelé nejsou povinni nepřítomné žáky z obědů odhlašovat.

Žákům, kteří dojíždějí autobusem do okolních vesnic, je možno vydat oběd do jídlonosiče (jídlonosič musí být označen jménem a musí tam být stravenka).

Obědy musí být zaplaceny nejpozději do posledního dne předcházejícího měsíce.

Vedoucí jídelny vybírá stravné v hotovosti vždy poslední týden v měsíci.

Během vydávání obědů se platby nevybírají.

Obědy se ve školní jídelně vydávají od 11:20 do 13:30.

Mateřská škola

  
3 – 6 letRanní svačinka 17,- Kč  
 Oběd 27,- Kč  
 Odpolední svačinka 12,- Kč  
 Cena za celý den 56,- Kč  
7 – 10 letRanní svačinka 17,- Kč  
 Oběd 32,- Kč  
 Odpolední svačinka 12,- Kč  
 Cena za celý den 61,- Kč  

 

Základní škola

  
7 – 10 letOběddotovaná cena32,- Kčplná cena75,- Kč
11 – 14 letOběddotovaná cena38,- Kčplná cena81,- Kč
15 a více letOběddotovaná cena43,- Kčplná cena86,- Kč
ZaměstnanciOběddotovaná cena50,- Kčplná cena97,- Kč
Cizí strávníciOběd 97,- Kč  

 

Z toho vyplývá, že dítě, které dovrší v průběhu školního roku 7, 11 nebo 15 let věku, platí již celý školní rok vyšší částku za obědy - informace k věku strávníků a cenám stravného naleznete v souboru níže.

 • Sporožirem
  (prosíme nahlásit aktuální čísla sporožirových účtů)
 • Platbou z jiného účtu
  (prosíme nahlásit aktuální čísla bankovních účtů)
 • Složenkou
  (vystaví vedoucí jídelny)
 • Hotově
  (přímo u vedoucí jídelny)

 

Informace pro placení stravy hotově na pokladně školní jídelny

Stravné je možné zaplatit jen poslední týden v měsíci a to:

pondělí  8:00 - 11:30   13:00 - 14:00

středa    8:00 - 11:30   13:00 - 14:00

pátek     8:00 - 11:30

 

Informace pro placení stravy bezhotovostně

Při placení obědů sporožirem je nutné:

 • dát souhlas k inkasu na sběrný účet ŠJ - 0100005351/0800
 • sdělit v kanceláři ŠJ číslo svého účtu


Při placení obědů převodem z účtu je nutné:

 • dát souhlas k inkasu na číslo účtu ŠJ - 2102356410/2700
 • sdělit v kanceláři ŠJ číslo svého účtu

Dne 13. prosince 2014 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (dále jen Nařízení EU č.1169/2011). Nařízení EU č. 1169/2011 upravuje stávající předpisy o označování potravin v EU s cílem umožnit spotřebiteli (strávníkovi) informovaný výběr potravin a jejich bezpečné použití. Záměrem je dosažení vysoké míry ochrany zdraví strávníka a zaručení jeho práva na informace – informace o potravinách a pokrmech, které konzumuje.

Jedná se pouze o zajištění informovanosti strávníků, nikoli povinnost zajistit dietní stravování odpovídající individuálním dietním požadavkům. Označení alergenů v pokrmech neznamená snížení kvality stravování nebo dokonce nebezpečí připravovaného pokrmu. Jedná se o velmi důležitou informaci pro osoby trpící potravinovou alergií nebo intolerancí, které musí některé potraviny ze svého jídelníčku naprosto vyloučit. Prostřednictvím údaje na jídelníčku jim pouze umožníme s právním předpisem EU informovaný výběr potravin, které jsou pro ně bezpečné.

EU specifikovala 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení. Na jídelním lístku jsou alergeny označeny čísly za jednotlivými jídly, a seznam alergenů je vyvěšen spolu s jídelníčky.

Seznam alergenů naleznete v souboru níže.

Fotogalerie jídelny