Virtuální účet žáka

Žákovský účet je platný po celu dobu školní docházky, zůstatky jsou převáděny do nového školního roku, případný přeplatek zálohy bude vrácen na účet rodiče při odchodu žáka ze školy.

Na tento žákovský účet rodič převádí finanční částku ve formě zálohy a na základě proběhlých školních akcí, kterých se žák zúčastní, jsou paní hospodářkou odepisovány částky, které je potřeba za akce zaplatit.

Rodiče mají přehled o platbách a zůstatku účtu žáka formou pravidelných výpisůkteré jsou doručovány do e-mailové schránky.

Ke každému žákovskému účtu je přiřazen pouze jeden kontaktní e-mail rodiče (vedený v matrice školy). Na tento kontaktní e-mail je zaslán pokyn pro převedení zálohy na platby. Provádějte platbu přesně podle pokynů (číslo účtu Fio Banky, variabilní symbol – specifický pro každého žáka).

V případě nejasností, či změnu kontaktního e-mailu kontaktujte prosím paní hospodářku.

 

Číslo účtu2302458286
Kód banky2010
Variabilní symbolUveden v pokynu k platbě
Specifický symbolNic neuvádět
Zpráva pro příjemcePříjmení a jméno žáka + třída
(např. Nadšený František 5. A)

 

Po platbě na tento účet si uschovejte návratku s datem platby a Vaším podpisem, či potvrzující mail z internetového bankovnictví s údaji o transakci.

Děkujeme.

Účet nadačního fondu

Na tento účet můžete posílat příspěvek do Nadačního fondu školy (250 Kč/rok).

 

Číslo účtu2113200710
Kód banky2700
Variabilní symbolUveden v pokynu k platbě
Specifický symbolNic neuvádět
Zpráva pro příjemcePříjmení a jméno žáka + třída
(např. Nadšený František 5. A)

 

Po platbě na tento účet si uschovejte návratku s datem platby a Vaším podpisem, či potvrzující mail z internetového bankovnictví s údaji o transakci.

Děkujeme