Přehled nejbližších školních akcí

Výukový program v Pevnosti poznání 9.A

21.10.2021 01:40 ― 07:05

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

26.10.2021

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

28.10.2021

Pythagoriáda 6. - 9. roč.

2.11.2021 02:40 ― 04:20

Třídní schůzky a konzultace

22.11.2021 10:00 ― 12:00