Základní škola Štěpánov

Hejníčková Adriana, Mgr.

Metodik prevence

Konzultace

středa 14:15 - 15:00 kabinet MP

Na ZŠ Štěpánov

Od roku 2012

Vyučuje

ČJ, D, HV

Třídnictví

7.A

Pracovní náplň metodika prevence

  • Tvorba a realizace minimálního preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení
  • Realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů
  • Monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizika
  • Poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů
  • Koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky
  • Spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
  • Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Poskytování informačních a metodických materiálů
  • Aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence