Školní družina

Provoz školní družiny

Denně ráno 6:10 - 7:20, odpoledne 11:20 - 16:15.

 

1. odděleníEliška Kráčmarová, Mgr., MPPkracmarovae@zsstepanov.cz
2. odděleníKateřina Heclová, Bc.heclova@zsstepanov.cz
3. odděleníHelena Brabcovábrabcova@zsstepanov.cz
4. odděleníPetra Kocholatákocholata@zsstepanov.cz

 

  • V ZŠ Štěpánov rodiče také využívají služby školní družiny. Do školní družiny se mohou přihlásit děti 1. až 5. třídy naší školy.
  • Děti jsou přijímány na základě věku do naplnění kapacity školní družiny.
  • Děti jsou rozděleny ve čtyřech odděleních. Potřebují sportovní oblečení, obuv (v tašce) a ručník. Všechny věci by měly být podepsané.
  • Školné je stanoveno na 120,- Kč za měsíc, ze školného se pořizují výtvarné potřeby, hračky, hry a knihy pro děti.
  • platba školného za 1. pololetí (září - leden) činí 600 Kč a je třeba ji provést do 20. září.
  • platba školného za 2. pololetí (únor a červen) činí 600 Kč a je třeba ji provést do 20. února.
  • Vnitřní řád školní družiny naleznete níže.

Aktivity ve školní družině

Projektový den v Doubravském dvoře

Děti ze školní družiny navštívily farmu Doubravský dvůr. Dozvěděly se, čím a jak se krmí telátka a krávy. V dojírně zjistily, jak probíhá dojení a výroba mléčných výrobků. Jako odměna je čekala výborná zmrzlina.

Vzdělávací program v Pevnosti poznání

Ve středu 21. 2. 2024 se 1. a 3. oddělení vydalo do Pevnosti poznání v Olomouci. Na děti čekal vzdělávací program Labyrint smyslů, kde se děti za pomoci nejrůznějších úkolů naučily, jaké máme smysly a k čemu nám jsou tyto smysly dobré.  Prohlédli jsme si také expozici Světlo a tma, kde jsme zábavnou formou poznávali podstatu světelného záření. 


 

Od včeličky k medu

V lednu jsme pro děti z 2. a 4. oddělení připravili projektové odpoledne Od včeličky k medu.

Nejprve jsme zhlédli 3 poučné pohádky a dozvěděli se velmi zajímavá fakta o fungování včelího společenství. Ochutnali jsme včelí pyl, potěžkali včelí vosk a nasáli vůni perníčků a včelích úlů, které si děti nazdobily a snědly.

Nakonec jsme si všichni společně vyrobili vyřezávaný obrázek, který nám bude zdobit naši třídu jako milá vzpomínka na medové odpoledne plné zábavy.