Školní družina

Provoz školní družiny

Denně ráno 6:10 - 7:20, odpoledne 11:20 - 16:15.

 

1. odděleníEliška Kráčmarová, Mgr., MPPkracmarovae@zsstepanov.cz
2. odděleníDaniela Čunderlová, Bc.cunderlova@zsstepanov.cz
3. odděleníHelena Brabcovábrabcova@zsstepanov.cz
4. odděleníAndrea Vážnávazna@zsstepanov.cz

 

  • V ZŠ Štěpánov rodiče také využívají služby školní družiny. Do školní družiny se mohou přihlásit děti 1. až 5. třídy naší školy.
  • Děti jsou přijímány na základě věku do naplnění kapacity školní družiny.
  • Děti jsou rozděleny ve čtyřech odděleních. Potřebují sportovní oblečení, obuv (v tašce) a ručník. Všechny věci by měly být podepsané.
  • Školné je stanoveno na 120,- Kč za měsíc, ze školného se pořizují výtvarné potřeby, hračky, hry a knihy pro děti.
  • platba školného za 1. pololetí (září - leden) činí 600 Kč a je třeba ji provést do 20. září.
  • platba školného za 2. pololetí (únor a červen) činí 600 Kč a je třeba ji provést do 20. února.
  • je možné uhradit celou částku na školní rok, tj. 1 200 Kč do 20. září.
  • č. účtu pro platbu školného: 2113423359/2700, VS 1. oddělení - 701, VS 2. oddělení - 702, VS 3. oddělení - 703, VS 4. oddělení - 704, do zprávy pro příjemce uvést jméno a příjmení dítěte
  • Vnitřní řád školní družiny naleznete níže.

Aktivity ve školní družině

Od dřeva k loutce

Pro děti ze školní družiny jsme připravili projektové odpoledne „Od dřeva k loutce“. Společně jsme zhlédli divadlo, zazpívali si a poté jsme se dozvěděli, jak to vypadá, když taková loutka vzniká. Prakticky jsme si také vyzkoušeli ruční opracování dřeva za pomoci dláta.

Návštěva knihovny

Děti ze školní družiny navštívily v květnu knihovnu ve Štěpánově. Od paní knihovnice jsme se dozvěděli základní informace o knihovně a půjčování knih. V další části jsme měli možnost prohlédnout si nabídku knih. V rámci společného programu děti četly podle měsíce narození, přiřazovaly k sobě pohádkové dvojice a hledaly je v knihách. Na závěr nechyběl také hon za pokladem v podobě sladké odměny. Dětem se návštěva velmi líbila a těší se, až sem budou moci znovu zavítat.

Návštěva policejní stanice

V měsíci dubnu navštívily děti z 3. a 4. oddělení policejní služebnu Městské policie Štěpánov.