Školní družina

Provoz školní družiny

Denně ráno 6:10 - 7:20, odpoledne 11:20 - 16:15.

 

1. odděleníEliška Kráčmarová, Mgr., MPPkracmarovae@zsstepanov.cz
2. odděleníKateřina Heclová, Bc.heclova@zsstepanov.cz
3. odděleníHelena Brabcovábrabcova@zsstepanov.cz
4. odděleníZdeňka Vepřekováveprekova@zsstepanov.cz

 

  • V ZŠ Štěpánov rodiče také využívají služby školní družiny. Do školní družiny se mohou přihlásit děti 1. až 5. třídy naší školy.
  • Děti jsou přijímány na základě věku do naplnění kapacity školní družiny.
  • Děti jsou rozděleny ve čtyřech odděleních. Potřebují sportovní oblečení, obuv (v tašce) a ručník. Všechny věci by měly být podepsané.
  • Školné je stanoveno na 120,- Kč za měsíc, ze školného se pořizují výtvarné potřeby, hračky, hry a knihy pro děti.
  • platba školného za 1. pololetí (září - leden) činí 600 Kč a je třeba ji provést do 20. září.
  • platba školného za 2. pololetí (únor a červen) činí 600 Kč a je třeba ji provést do 20. února.
  • Vnitřní řád školní družiny naleznete níže.

Aktivity ve školní družině

Kouzelnické představení

Ve středu 8. 11. 2023 navštívil naši družinu kouzelník „Kája“. Některé děti se vystřídaly v roli asistentů, což vzbudilo obrovské nadšení. Společně jsme si užili například kouzlo s novinami, kroužky, nafukovacími balonky, ohněm a bonbóny či omalovánkami. Zapojily se také některé paní vychovatelky, které pomáhaly ke zdárnému průběhu kouzla. 

Divadélko První pomoc

Začátkem září navštívilo školní družinu divadélko o první pomoci. Děti se formou praktického nácviku naučily poskytovat první pomoc u několika nejčastějších zranění, jako je tržná rána, vbodnutý střep do dlaně nebo řezná rána. Zopakovaly si základní hygienické návyky a naučily se, za jakých okolností se používají jednotlivá telefonní čísla složek IZS.

Preventivní odpoledne

Dne 28. 4. 2023 se děti ze školní družiny vydaly na služebnu Městské policie ve Štěpánově, kde byl pro ně připraven preventivně-naučný program. Děti se dozvěděly informace o výbavě policistů a hasičů, procvičily si zásady bezpečnosti při pohybu na kole a ve vozovce a zopakovaly si povinnou výbavu kola. Seznámily se také s kamerovým systémem ve Štěpánově.