Objednání stravy

Vážení rodiče, dovolte, abychom vás seznámili s novinkou, kterou pro Vás chystáme ve stravovacím provozu. V současnosti jsme zřídili pro strávniky možnost objednávat stravu prostřednictvím internetu a mobilního telefonu. Pro registraci strávníků a pro objednání stravy postupujte podle následujících pokynů.
 

Registrace služby

Navštivte kancelář vedoucí stravovacího provozu. Zde obdržíte Číslo zařízení k přihlášení pro objednávání stravy na internetu. Zároveň si zvolíte Vaše jedinečné přístupové jméno (uživatele) a heslo. Připravte si je dopředu.

Uživatel - může obsahovat čísla a písmena bez diakritiky 
Heslo - může obsahovat čísla a písmena bez diakritiky

Můžete též zadat e-mailovou adresu, na kterou Vám systém může zasílat tyto zprávy:
potvrzení objednávky
nedostatečná výše konta
neodebraná strava
měsíční strava

Při zřízení služby můžete určit, které z těchto zpráv si přejete zasílat.
Heslo, e-mail, a zasílané zprávy můžete kdykoliv později změnit po přihlášení do systému v sekci Nastavení uživatele.
 

Objednávání stravy

Od následujícího dne po registraci lze pak objednávat stravu též na internetu na adrese: www.strava.cz

Dostanete se do dialogu přihlášení. Vyplňte a potvrďte položku Zařízení . Toto číslo jste obdrželi při registraci služby. Nyní jste nasměrováni do "své" jídelny.

Vyplňte a potvrďte položky Uživatel a Heslo, které jste si zvolili při registraci služby. Jste přihlášeni přímo do "své" jídelny a můžete objednávat stravu.

Pro objednávání stravy potvrďte položku Objednávky. Potvrďte požadované změny svých přihlášek a odhlášek. Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky Odeslat.

Ze systému se odhlaste potvrzením položky Odhlášení.

Další pokyny, podrobnosti a návody naleznete na www.strava.cz