Informace - alergeny

Dne 13. prosince 2014 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (dále jen Nařízení EU č.1169/2011). Nařízení EU č. 1169/2011 upravuje stávající předpisy o označování potravin v EU s cílem umožnit spotřebiteli (strávníkovi) informovaný výběr potravin a jejich bezpečné použití. Záměrem je dosažení vysoké míry ochrany zdraví strávníka a zaručení jeho práva na informace – informace o potravinách a pokrmech, které konzumuje.

Jedná se pouze o zajištění informovanosti strávníků, nikoli povinnost zajistit dietní stravování odpovídající individuálním dietním požadavkům. Označení alergenů v pokrmech neznamená snížení kvality stravování nebo dokonce nebezpečí připravovaného pokrmu. Jedná se o velmi důležitou informaci pro osoby trpící potravinovou alergií nebo intolerancí, které musí některé potraviny ze svého jídelníčku naprosto vyloučit. Prostřednictvím údaje na jídelníčku jim pouze umožníme s právním předpisem EU informovaný výběr potravin, které jsou pro ně bezpečné.

EU specifikovala 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení. Na jídelním lístku jsou alergeny označeny čísly za jednotlivými jídly, a seznam alergenů je vyvěšen spolu s jídelníčky.

Seznam alergenů naleznete v souboru níže.