Základní škola Štěpánov

Zahradní slavnost

1. 6. 2022

Po dvouleté pauze se konala letos na školní zahradě opět Zahradní slavnost.

Žáci, společně s učiteli a svými trenéry, si připravili čtrnáct vystoupení. Hru na hudební nástroje, zpěv, cvičení a tanec. Tanečních vystoupení bylo nejvíce. Některé z tanců zvedly i diváky z lavic a tančilo se společně. 

Jelikož se letos konala slavnost na Den dětí, bylo pro ně připraveno osm sportovních stanovišť.  Za získané body si děti mohly vybrat ze spousty krásných dárků. Také se navlékaly  korálky, vyráběly soli do koupele a největší zábava bylo pískování.

Školní jídelna připravila bohaté občerstvení a všichni byli spokojeni.

Chtěli bychom všem velmi poděkovat za spolupráci a za velkou účast rodičů i prarodičů. Na příští rok se už teď těšíme.