Základní škola Štěpánov

Vynášení Morany

23. 3. 2022

Ve středu 23. března 2022 proběhlo již osmé vynášení Morany v novodobé historii naší školy. Tento prastarý západoslovanský pohanský rituál se praktikoval v naší škole ještě po 2. světové válce, potom byl komunistickým režimem zakázán.
Obnoven byl před deseti lety; kdyby nebylo coronavirové pandemie, proběh by letos již desátý ročník.
Žáci prvního stupně se sešli uprostřed prvního jarního týdne po velké přestávce na školní zahradě. Ceremoniál zahájila hudební skupina Štěp školní hymnou. Potom paní učitelka Hejníčková promluvila o původu a významu této tradice a poprosila shromáždění o pomoc při vynášení Smrtky. Žáci si tak během programu společně zazpívali a zahráli klasické jarní hry jako je „čára“, „kohoutí zápasy“ a „přetahovaná lanem“. Přetahovaná napumpovala celé shromáždění energií, a tak mohlo začít samotné vynášení. V čele průvodu šla krojovaná děvčata. Děvče uprostřed neslo Moranu a dívky kolem ní držely jednotlivé fangle (stuhy), které naléhaly na Moraninu sukni. Celý průvod se dal do pohybu na školní zahradě a za hlasitého zaříkávání došel až na most přes místní říčku Oskavu – symbolický to konec vesnice.
Na mostě jsme předali Morenu hasičům, kteří ji zapálili a hodili do vody, aby odplula pryč z vesnice. Žáci shromáždění kolem vody potom ještě polomrtvou Moranu ukamenovali.
Cestou zpět do školy jsme si nesli „líto“ – čerstvě utrženou větvičku s pupeny ozdobenou vajíčky na znamení přinesení nového života do vesnice.
Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na příští rok, kdy se opět při této akci sejdeme.