Základní škola Štěpánov

Řeka, rybník, tůň

duben - květen

Žáci 4. - 7.  tříd se v rámci ekologického programu „Řeka, rybník, tůň“ podívali na živé exponáty. Program měl za cíl seznámit je s bohatstvím živočišného světa v našich vodních ekosystémech a podpořit také jejich ochranu. Děti měli možnost pozorovat různé druhy ryb, bezobratlých živočichů vázaných na vodu a uvědomit si důležitost čistého vodního prostředí pro živočichy a člověka.