Moderní škola

Na konci školního roku 2010/2011 byl na naší škole vypracován projektový záměr operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách s názvem Moderní škola. Tento projekt je znám také pod názvem EU peníze školám.

Cílem projektu je zlepšit podmínky na základních školách, a tak zkvalitnit základní vzdělávání. Podpořenými cílovými skupinami jsou žáci a pedagogičtí pracovníci základních škol. Výše dotace se odvíjí od velikosti školy a počtu žáků.

Doba trvání realizace projektu je pevně nastavena na 30 měsíců. Po předložení projektové žádosti na MŠMT proběhlo zhodnocení formálních náležitostí dle vypsaných kritérií a došlo ke schválení našeho projektu. MŠMT vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Moderní škola 1 671453 Kč. Termín zahájení projektu je stanoven na 1. 11. 2011, jeho ukončení bude 30. 4. 2014.

Do realizace tohoto projektu se zapojilo 11 učitelů naší školy, koordinátorem projektu je Mgr. Petra Nováková.

Naše škola v současné době obdržela 100% financí a tyto byly použity na nákup IT vybavení pro žáky a učitele, vybavení všech tříd novými keramickými tabulemi, 2 třídy byly vybaveny mobilními interaktivními systémy E-beam. Dále byly finance použity na školení učitelů, na preventivní programy pro žáky v P-centru a zavedení nového volitelného předmětu Psaní na klávesnici všemi deseti.

Doba realizace projektu: listopad 2011 - duben 2014

 

Projekt naší školy je zaměřen na tyto klíčové aktivity:

Klíčová aktivita: I/2
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti - vytvořené materiály

Klíčová aktivita: I/3
Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti

Klíčová aktivita: II/2
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků - vytvořené materiály

Klíčová aktivita: II/3
Metodický kurz pro učitele cizích jazyků

Klíčová aktivita: III/1
Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií

Klíčová aktivita: III/2
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT - vytvořené materiály

Klíčová aktivita: III/3
Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií

Klíčová aktivita: IV/2
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol - vytvořené materiály

Klíčová aktivita: IV/3
Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti

Klíčová aktivita: V/2
Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd - vytvořené materiály

Klíčová aktivita: VII/1
Prevence rizikového chování