Benefity

Zvyšování kvality vzdělávání žáků ohrožených školním selháváním prostřednictvím podpory asistenční služby

Od března letošního roku 2012 realizuje škola dvouletý projekt s názvem Zvyšování kvality vzdělávání žáků ohrožených školním selháváním prostřednictvím podpory asistenční služby. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.27/01.0026.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem ČR. Probíhá v 2. až 9. ročnících. Je určen na podporu žáků se specifickými poruchami učení a žáků ohrožených školním selháváním. Ti jsou pravidelně vzděláváni v menších skupinkách v některých hodinách českého jazyka, matematiky, anglického jazyka. Výuka probíhá paralelně s výukou zbytku třídy a realizuje ji asistent (učitel) s odpovídajícím vzděláním a kompetencemi. Celý postup je pravidelně konzultován s vyučujícími daných předmětů, s koordinátorem aktivit projektu a s metodikem asistentů pedagoga.

Žáci mají v rámci projektu možnost účastnit se odpoledních hodin, které vedou paní asistentky (učitelky) a jež jsou zaměřeny na reedukace (náprava specifických poruch učení), muzikoterapii a jógu.

Doba realizace projektu: březen 2012 - březen 2014

 

Mgr. Zuzana Soukupová

 

Archiv fotografií z projektu Benefity naleznete zde.

 

K tomuto projektu byl vydán sborník, naleznete jej níže.