VYNSPI 2

Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/53.0017

 

Implementace a evaluace minimálního preventivního programu, systémových nástrojů ve vzdělávání a vytvoření sběrného systému v oblasti prevence rizikového chování pro pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni.

 

Realizátor projektu

Klinika adiktologie 1. LF UK a regionální partneři projektu za Olomoucký kraj - P-centrum, spolek

 

Stručný obsah projektu

Projekt je zaměřen na zlepšování školního klimatu a kvality ve vzdělávání skrze:

  • podporu profesního rozvoje pracovníků zapojených do školské prevence skrze vytvoření komplexního systému vzdělávání v prevenci rizikového chování
  • tvorbu obsahové stránky Minimálního preventivního programu pro základní školy
  • zavádění systémových nástrojů v rámci evidence a výkaznictví v prevenci (přínosem bude ověření Modelu zjišťování úrovně znalostí, dovedností a kompetencí cílové skupiny v praxi s následným doporučením pro implementaci na národní úrovni)
  • identifikace relevantních nástrojů a metod pro úspěšnou realizaci MPP

Projekt navazuje na úspěšný předchozí projekt OP VK, díky němuž existují koncepční návrhy systému vzdělávání cílové skupiny v prevenci, které ale nebyly v praxi odzkoušeny. Cílem projektu je přispět k systémovému řešení problémů s rozdílnou kvalitou vzdělávání v krajích.

 

Náplň práce ŠMP

(bude probíhat pod vedením a za spolupráce regionální koordinátorky a metodičky MPP)

  • analýza současné úrovně Minimálně preventivního programu školy v porovnání s navrhovanou strukturou (viz. publikace Návrh struktury minimálně preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy)
  • identifikace relevantního obsahu a vhodných časových dotací pro jednotlivé typy rizikového chování
  • návrh obsahu MPP pro jednotlivé typy RCh a jednotlivé třídy (doporučené postupy a obsah)
  • aluace procesu pilotní implementace - návrhu struktury MPP pro školní rok 2014/2015

 

Regionální koordinátor minimálního preventivního programu za OK

Mgr. Kateřina Motlová
psycholožka a vedoucí metodička prevence v PPP a SPC OK
motlova@ppp-olomouc.cz

 

Přímá spolupráce se školami

Mgr. Lenka Minářová
psycholožka

 

Odpovědný regionální vedoucí pracovník za projekt

Bc. Markéta Rodryčová
vedoucí centra primární prevence P-centrum Olomouc
marketa.rodrycova@p-centrum.cz