Čtenářské dílny

Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0443

 

Na konci školního roku 2014/2015 byl na naší škole vypracován projektový záměr operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, s názvem Čtenářské dílny a jazykový pobyt pro žáky ZŠ Štěpánov. Tento projekt je také znám pod názvem Výzva č. 56.

Projekt úspěšně prošel procesem hodnocení a byl schválen k financování.

V červenci 2015 jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace naší škole.


Schválený rozpočet projektu pro naši školu je 333 616 Kč, finance budou využity na tyto klíčové aktivity:

  • čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
  • zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky


Doba realizace projektu je od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015

V srpnu 2015 proběhlo výběrové řízení na veřejnou zakázku Zajištění jazykového pobytu pro naše žáky a byla vybrána CK, která zajistí jazykově-vzdělávací pobyt v Londýně pro 20 žáků + pedag. doprovod v termínu 22. 11. - 28. 11. 2015.

V září 2015 proběhl nákup knih pro realizaci šablony Čtenářské dílny, v současné době jsou zaváděny do výuky českého jazyka v 7. a 9. ročníku Čtenářské dílny.