Dílny a jazyky

Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.0335

 

Na začátku školního roku 2015/2016 byl na naší škole vypracován projektový záměr operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, s názvem Dílny a jazyky pro ZŠ Štěpánov. Tento projekt je také znám pod názvem Výzva č. 57.

Projekt úspěšně prošel procesem hodnocení a byl schválen k financování.

V říjnu 2015 jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace naší škole.


Schválený rozpočet projektu pro naši školu je 268 885 Kč, finance budou využity na tyto klíčové aktivity:

  • rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy
  • rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšení technických dovedností žáků základní školy
  • individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém jazyce formou blended learningu
  • rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended learningu


Doba realizace projektu je od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015

V současné době probíhá výběr a nákup vybavení pro školní dílnu a výběr školení pro jednoho učitele technických předmětů. Byl vybrán dodavatel blended learningu a začala výuka žáků 9. ročníku tímto kombinovaným výukovým systémem. Současně se začala jedna vyučující anglického jazyka vzdělávat v rámci svého profesního rozvoje formou kombinovaného interaktivního výukového systému.