Šablony II

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010339

 

Naše škola realizuje v průběhu let 2019 - 2020 projekt s názvem Šablony pro ZŠ Štěpánov 2.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Schválený rozpočet projektu pro ZŠ je 1 055 367 Kč, pro ŠD je 206 116 Kč. Finance budou využity na tyto klíčové aktivity:


Základní škola:

  • Školní psycholog - personální podpora ZŠ
  • Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ
  • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
  • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
  • Projektový den mimo školu


Školní družina:

  • Školní asistent - personální podpora ZŠ
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - všechny varianty, kromě e) Inkluze
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - varianta e) Inkluze
  • Projektový den v ŠD/ŠK


Doba realizace projektu: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2020