Šablony I

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001338

 

V roce 2016 byl na naší škole vypracován projektový záměr operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s názvem Šablony pro ZŠ Štěpánov.

Projekt úspěšně prošel procesem hodnocení a byl schválen k financování. V říjnu 2016 jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace naší škole.


Schválený rozpočet projektu pro naši školu je 831 180 Kč, finance budou využity na tyto klíčové aktivity:

  • Školní psycholog - personální podpora ZŠ
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (varianty: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Inkluze)
  • Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
  • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
  • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ


Doba realizace projektu: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2018