Tandemová výuka v TV

Projekt Podpora činnosti sportovních trenérů a fyzioterapeutů na MŠ a ZŠ je založen na spolupodílení se trenéra, popř. fyzioterapeuta na tandemové výuce tělesné výchovy spolu s učitelem. Projekt je na naší škole realizován v 1., 2. a 3. ročníku. Žáci se hravou formou seznamují se základy úpolů, juda a gymnastiky. Cílem přímé účasti trenéra v hodinách Tv je probudit u žáků kladný vztah k pohybovým aktivitám, sportu jako takovému už v raném školním věku a nabídnout tak možnost všem dětem sportovat. 

Náplní výuky je všestranné pohybové cvičení s prvky gymnastiky, techniky pádů, úpolů, netradičních pohybových her a aktivit. Žáci třetích tříd se seznamují navíc se základy juda, které se skládají z přítahů, přetlaků, odporů a nauky cvičného boje na zemi a chvatů v postoji.

Výuka je vždy přizpůsobena věku dítěte a již získaným pohybovým dovednostem cvičební skupiny a individualit dětí. Pohyb přinese dětem radost, úsměv na tváři, odreagování, nové nápady a nové výzvy.