Šablony III

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018793

 

Naše škola realizuje v průběhu let 2019 - 2020 projekt s názvem Šablony pro ZŠ Štěpánov III.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Schválený rozpočet projektu pro ZŠ je 701 136 Kč. Finance budou využity na tyto klíčové aktivity:


Základní škola:

  • Školní psycholog - personální podpora ZŠ
  • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • Projektový den ve výuce
  • Projektový den mimo školu

Doba realizace projektu: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022