Zelený ostrov

Registrační číslo projektu: 01611862

 

Naše škola realizovala v letech 2018 - 2020 projekt s názvem Zelený ostrov.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Schválený rozpočet projektu je 224 000 Kč.

V rámci realizace projektu se uskutečnily 4 pětidenní ozdravné pobyty pro žáky naší školy v oblasti s vyhovující kvalitou ovzduší - v obci Ostružná v Jeseníkách.

Zprávy z realizovaných ozdravných pobytů:

Prvního pobytu v termínu 1. - 5. 10. 2018 se zúčastnilo 42 žáků 6. ročníku. Jeho realizace probíhala v horském hotelu v Ostružné, kde jsme našli cenově přijatelné ubytování a vhodné prostory pro realizaci ozdravného pobytu. S žáky vyjeli 4 pedagogové jako doprovod, kdy jedním byla Mgr. Eva Novotná, koordinátorka EVVO, která vedla výuku ekologické výchovy dle stanoveného programu. Celkem bylo ekologické výchově věnováno 24 hodin. Výuka ekologické výchovy probíhala jak v prostorách horského hotelu, tak i v jeho okolí a přilehlých lesích. Ozdravný pobyt se konal od pondělí do pátku, čili 5 dní a 4 nocí, tato délka přispěla ke zlepšení zdravotního stavu účastnících se žáků z naší školy.

Druhého pobytu v termínu 23. - 27. 4. 2019 se zúčastnilo 39 žáků 4. ročníku. Jeho realizace probíhala v horském hotelu v Ostružné, kde jsme našli cenově přijatelné ubytování a vhodné prostory pro realizaci ozdravného pobytu. S žáky vyjeli 3 pedagogové jako doprovod, jedním z nich byla Mgr. Eva Novotná, koordinátorka EVVO, která vedla výuku ekologické výchovy dle stanoveného programu. Celkem bylo ekologické výchově věnováno 24 hodin. Výuka ekologické výchovy probíhala jak v prostorách horského hotelu, tak i v jeho okolí a přilehlých lesích. Ozdravný pobyt se konal od úterý do soboty, čili 5 dní a 4 nocí, tato délka přispěla ke zlepšení zdravotního stavu účastnících se žáků z naší školy.

Třetího pobytu v termínu  7. - 11. 10. 2019 se zúčastnilo 30 žáků 6. ročníku. Jeho realizace probíhala v horském hotelu v Ostružné, kde jsme našli cenově přijatelné ubytování a vhodné prostory pro realizaci ozdravného pobytu. S žáky vyjeli 3 pedagogové jako doprovod, jedním z nich byla Mgr. Eva Novotná, koordinátorka EVVO, která vedla výuku ekologické výchovy dle stanoveného programu. Celkem bylo ekologické výchově věnováno 24 hodin. Výuka ekologické výchovy probíhala jak v prostorách horského hotelu, tak i v jeho okolí a přilehlých lesích. Ozdravný pobyt se konal od pondělí do pátku, čili 5 dní a 4 nocí, tato délka přispěla ke zlepšení zdravotního stavu účastnících se žáků z naší školy.

Čtvrtého pobytu v termínu  5. - 9. 10. 2020 se zúčastnilo 32 žáků 5. ročníku. Jeho realizace probíhala v horském hotelu v Ostružné, kde jsme našli cenově přijatelné ubytování a vhodné prostory pro realizaci ozdravného pobytu. S žáky vyjeli 4 pedagogové jako doprovod, jedním z nich byla Mgr. Eva Novotná, koordinátorka EVVO, která vedla výuku ekologické výchovy dle stanoveného programu. Celkem bylo ekologické výchově věnováno 24 hodin. Výuka ekologické výchovy probíhala jak v prostorách horského hotelu, tak i v jeho okolí a přilehlých lesích. Ozdravný pobyt se konal od pondělí do pátku, čili 5 dní a 4 nocí, tato délka přispěla ke zlepšení zdravotního stavu účastnících se žáků z naší školy.

www.sfzp.cz         www.mzp.cz