Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Štěpánov včetně vybavení I

Reg. číslo: CZ.06.4.69/0.0/0.0/16_075/0005111

 

Naše škola realizuje v průběhu let 2018-2019 projekt s názvem Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Štěpánov včetně vybavení.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Předmětem projektu je modernizovat infrastrukturu ZŠ Štěpánov a zvýšit tak kvalitu a efektivitu základního vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce a při přechodu do sekundárního vzdělávání.

Cílem projektu je a modernizace tří odborných učeben ZŠ Štěpánov.

 

Mezi výstupy a výsledky projektu patří:

  • Zmodernizovaná učebna informatiky na 2. stupni ZŠ včetně rekonstrukce podlahy
  • Zmodernizovaná učebna cizích jazyků na 2. stupni ZŠ včetně rekonstrukce podlahy
  • Zmodernizovaná učebna fyziky na 2. stupni ZŠ
  • Zvýšení zájmu žáků o studium předmětů přírodních věd, cizích jazyků a práce s digitálními technologiemi
  • Zlepšení dovedností žáků při práci s moderní informační technikou
  • Rozvoj samostatnosti žáků s využitím tradičních i nových výukových metod
  • Zvýšení motivace žáků při výuce
  • Lepší příprava žáků pro budoucí uplatnění na trhu práce