Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Štěpánov včetně vybavení II

Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0007872

 

Naše škola realizuje v průběhu let 2017-2018 projekt s názvem Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Štěpánov včetně vybavení.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Předmětem projektu je modernizovat infrastrukturu ZŠ Štěpánov a zvýšit tak kvalitu a efektivitu základního vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce a při přechodu do sekundárního vzdělávání.

Cílem projektu je vybudování bezbariérového přístupu v budově I. stupně školy a modernizace 4 odborných učeben ZŠ Štěpánov.

 

Mezi výstupy a výsledky projektu patří:

  • Zmodernizovaná učebna přírodopisu a chemie na 2. stupni ZŠ
  • Zmodernizovaná učebna přírodovědných předmětů na 1. stupni ZŠ
  • Zmodernizovaná učebna cizích jazyků na 1. stupni ZŠ
  • Zmodernizovaná učebna PC na 1. stupni ZŠ
  • Bezbariérově dostupná budova 1. stupně ZŠ Štěpánov
  • Zvýšení zájmu žáků o studium předmětů přírodních věd, cizích jazyků a práce s digitálními technologiemi
  • Zlepšení dovedností žáků při práci s moderní informační technikou
  • Rozvoj samostatnosti žáků s využitím tradičních i nových výukových metod
  • Zvýšení motivace žáků při výuce
  • Lepší příprava žáků pro budoucí uplatnění na trhu práce