Základní škola Štěpánov

Vzdělávací program Jak se správně učit

14. a 21. 11. 2013

Ve dnech 14. a 21. 11. 2013 proběhl na naší škole dvouhodinový vzdělávací program s názvem „Jak se správně učit“, kterého se zúčastnily celkem čtyři skupinky žáků čtvrtých a pátých tříd. Program pod záštitou Školního poradenského pracoviště vedly speciální pedagog Zuzana Petrová a školní psycholog Veronika Kavenská.

V první hodině jsme se zaměřili především na to, jak si efektivně a správně osvojovat nové učivo. Vyjmenovali jsme si základní chyby při učení a pobavili se o tom, jak se jim vyvarovat a co dělat, aby nám učení „šlo rychleji do hlavy“ a dlouho v ní zůstalo.

Druhá hodina byla věnovaná paměti. Žáci měli možnost otestovat vlastní paměť – a to jak zrakovou, tak i sluchovou, pohybovou a zjistit, jaké paměťové strategie využívají. Program jsme zakončili krátkou aktivní relaxací.

 

Mgr. Zuzana Petrová