Základní škola Štěpánov

Šetření vztahů ve třídách

6. až 9. ročník, listopad 2009 - únor 2010

Na konci listopadu proběhlo v celé škole zjišťování vztahů mezi dětmi ve třídě. Během ledna a února byli žáci a jejich třídní učitelé seznámeni s výsledky šetření. Na základě těchto výsledků je nyní možné pomocí různých her a aktivit vztahy ve třídách ovlivňovat pozitivním směrem. Chceme, aby ZŠ Štěpánov byla dobrou a příjemnou školou, aby školní třída byla dobrou partou, aby škola svým přístupem a jasným postojem přispívala ke zdravému vývoji a k preventivní výchově všech dětí.

Data zpracovaná do „obecné“ tabulky budou k dispozici na nástěnce ve škole žákům, učitelům i rodičům, pro připomenutí výsledků, pro srovnání tříd.


Výsledky šetření vztahů v jednotlivých třídách na 2. stupni:

Třída6.A6.B7.A8.A8.B9.A
Počet žáků181731171627
Počet zúčastněných141527161322
v %77,7888,2487,1094,1281,2581,48

 

Kladné pocity 5-35 bodů; nejlepší je 5, nejhorší je 35:

Třída6.A6.B7.A 8.A  8.B9.A celkem 
Kladné pocity11.50 11.33 13.81 11.94 14.62 13.18 11.20 

 

Kvalita kolektivu 5-0 bodů; nejlepší je 5, nejhorší je 0:

Třída6.A6.B7.A8.A8.B9.Acelkem
Kvalita kolektivu2.864.002.152.882.332.272.59

 

Body 1-7; 1 je nejlepší, 7 je nejhorší:

Třída6.A6.B7.A8.A8.B9.Acelkem
Pocit bezpečí1.711.802.191.501.622.411.81
Pocit přátelství1.862.072.091.882.541.911.92
Atmosféra spolupráce2.642.333.442.883.853.052.53
Pocit důvěry2.712.333.002.882.772.732.37
Pocit tolerance2.572.803.072.813.853.092.58

 

Třída6.A6.B7.A8.A8.B9.Acelkem
Do třídy se těším (v %)50.0093.3374.0743.7592.3168.1864.70
Někdo mi pomůže s problémy (v %)10010088.8910084.6286.3682.31
Problémy řešíme v klidu (v %)50.0066.6748.1568.7538.4645.4551.77

 

Mgr. Petra Vaníčková, školní psycholog