Základní škola Štěpánov

Šetření vztahů ve třídách

6. až 9. ročník, listopad 2009 - únor 2010

Na konci listopadu proběhlo v celé škole zjišťování vztahů mezi dětmi ve třídě. Během ledna a února byli žáci a jejich třídní učitelé seznámeni s výsledky šetření. Na základě těchto výsledků je nyní možné pomocí různých her a aktivit vztahy ve třídách ovlivňovat pozitivním směrem. Chceme, aby ZŠ Štěpánov byla dobrou a příjemnou školou, aby školní třída byla dobrou partou, aby škola svým přístupem a jasným postojem přispívala ke zdravému vývoji a k preventivní výchově všech dětí.

Data zpracovaná do „obecné“ tabulky budou k dispozici na nástěnce ve škole žákům, učitelům i rodičům, pro připomenutí výsledků, pro srovnání tříd.

 

Mgr. Petra Vaníčková, školní psycholog