Základní škola Štěpánov

Šetření profesní orientace

9. ročník, 1. 12. 2015

Ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Olomouci se 1. prosince uskutečnilo přímo ve škole vyšetření profesní orientace a zájmů žáků 9. třídy, na jehož základě bude možné pomoci žákům v rozhodování, v jakém typu studia dále pokračovat. Vyšetření bylo pro děti namáhavé a dlouhé, a proto byli omluveni ze zbývajícího vyučování.

Během prosince jsme testy a dotazníky vyhodnotily. Další konzultace, tedy sdělování výsledků žákům a jejich rodičům, se uskutečnilo po individuální domluvě v lednu a únoru zase přímo ve škole.

Žáků, kteří se účastnili šetření, bylo 13. Zájem o individuální konzultace byl jen minimální, i když to byla podmínka tohoto vyšetření a rodiče žáků to věděli a podepsali. Myslím si, že taková ú čast na vyšetření bez závěru ztrácí význam jak pro žáky a jejich rodiče, tak i pro nás jako organizátory této možnosti.

 

Mgr. Petra Vaníčková, školní psycholog