Základní škola Štěpánov

Adaptační kurz 6. A (2015)

Pohořany, 14. - 16. 9. 2015

V třetím záříjovém týdnu se uskutečnil adaptační kurz 6. A. Tento kurz byl zaměřen především na podporu a zlepšování vztahů v nově vzniklém kolektivu a budování důvěry k třídní učitelce.

Program byl pro žáky připraven ŠPP a odborně veden školní psycholožkou. Žáci si ověřili nejen své fyzické, ale i psychické schopnosti.

Díky pěknému počasí se téměř všechny aktivity konaly venku v přírodě. Kurzu se zúčastnili i čtyři členové „Rychlé roty“, kteří velmi obětavě pomáhali při soutěžích a v kuchyni. Děti si užily množství různých aktivit – zaměřených na komunikaci a spolupráci. Vládla mezi nimi přátelská atmosféra a věřím, že jim vydrží co nejdéle a budou mít i v budoucnu dobrý kolektiv.

Za výborné jídlo děkujeme naší školní jídelně a panu řediteli, který nám ho každý rok ochotně dováží.

 

Mgr. Zuzana Šupíková