Základní škola Štěpánov

Adaptační kurz 6. A (2014)

Hrubá Voda - Smilov, 10. - 12. 9. 2014

Jako každý rok se žáci 6. třídy zúčastnili pobytu na chatě Severní hvězda ve Smilově. Zde měli možnost poznat nejen sami sebe ale i své spolužáky a novou třídní učitelku Evu Foltýnovou.

První den nám počasí přálo, a tak jsme měli možnost provětrat plíce a tělo na čerstvém vzduchu. Druhý den nás navštívila mračna a silný déšť. Děti však statečně bojovaly, nenechaly si zkazit náladu a odhalily společného nepřítele.

Žáci na adaptačním pobytu načerpali nové zkušenosti, lépe se poznali a pozitivně se naladili na nový školní rok. Za skvělé obědy, jejichž dovoz nám zajistil pan ředitel, děkujeme personálu školní jídelny.

Žákům 6. A přeji hodně společných chvil nejen ve škole ale i mimo ni. Mgr. Zuzana Šupíková, metodička prevence rizikových jevů

 

Mgr. Zuzana Šupíková, metodička prevence rizikových jevů