Základní škola Štěpánov

Den Země - Ukliďme Česko

27. 4. 2023

Den Země je dnem, který již tradičně trávíme v terénu a velmi aktivně se snažíme uklidit Česko. Okolí Štěpánova je krásné a bude ještě víc, až sesbíráme vše, co do něj nepatří. Ráno padaly tipy na počet naplněných pytlů. Vzpomínám si, když jsme šli s dětmi trasu Stádlo – Štěpánov poprvé. Tehdy nám jen tady nestačilo 20 pytlů. Nejednou padlo: „Proč to nehodí do koše? Vždyť je kousek… Tady!“ Letos jsme si podobné výroky taktéž neodpustili, ale musíme pochválit nejen sebe, ale i všechny, co s námi tráví čas v okolí našeho Štěpánova.

Pytlů letos nebylo potřeba tolik. Možná jsme se stali lepšími a ohleduplnějšími k sobě i ke svému okolí. Deváté a osmé ročníky se postaraly o okolí Chomoutovského jezera. Jednu z největších kolonií racků chechtavých na Moravě budeme moci pozorovat z uklizených břehů. Březce , Benátky, Liboš, Stádlo, Moravskou Huzovou a Štěpánov si vzali na starosti žáci 7., 6. a 5. ročníků.

I trasa kolem silnice Stádlo – Štěpánov byla pro nás bezpečnou výzvou. Městská policie Štěpánov nám stála za zády a my s plným nasazením mohli krášlit okolí. Moc děkujeme za podporu a pomoc.

Díky nám všem! Je za námi vidět uklizené Česko 2023.                                         Mgr. Ester Pelcová