Přijímací řízení na střední školy

Termín podání přihlášek na SŠ ve školním roce 2023/2024

1. 2. 2024 - 21. 2. 2024

 

Přijímací zkoušky formou centrálně zadávaných jednotných testů
čtyřleté studium - 12. 4. 2024 a 15. 4. 2024
šestileté studim - 16. 4. 2024 a 17. 4. 2024
osmileté studium - 16. 4. 2024 a 17. 4. 2024

 

Informace pro přijímání na střední školy

Informace MŠMT pro přijímání na SŠ a konzervatoře ve školním roce 2023/2024 (MŠMT)- zde

Informace výchovné poradkyně ZŠ Štěpánov (nabídka pomoci s vyplněním přihlášky) viz příloha.