Základní škola Štěpánov

Zápis do 1. ročníku

1. 4. 2022

V pátek 1. dubna 2022 se konal v naší škole Zápis do 1. ročníku.

Zatímco rodiče vypňovali příslušné dokumenty, děti si mohly vyzkoušet formou hry zábavné úkoly, kderé jsme pro ně připravili v tělocvičně.

V příštím škoním roce do 1. tříd nastoupí 48 prvňáčků, rodiče 12 dětí požádali o odklad povinné školní docházky o 1 rok.