Základní škola Štěpánov

Sportovní den na 2. stupni

29. 9. 2022

Letošní sportovní den jsme na druhém stupni naší školy uspořádali k poctě 100. narození Emila a Dany Zátopkových. Start naší akce nastal 29.9. 2022 v 8:40.

Nejprve jsme se věnovali životu a úspěchům manželů Zátopkových a od 9:00 si žáci poměřili síly v 10 sportovních disciplínách odznaku všestrannosti.

Disciplíny probíhaly v tělocvičně, sokolovně a ve venkovním areálu školy.  Počasí nám přálo a za mohutného povzbuzování proběhla i závěrečná disciplína, běh na 1000 m, na místním fotbalovém hřišti. Všichni účastníci plnili disciplíny na sto procent a poděkování patří i žákům devátých tříd, kteří se zhostili role rozhodčích.