Základní škola Štěpánov

Přírodovědná exkurze Litovelské Pomoraví

11. 4. 2022

Žáci sedmých tříd navštívili CHKO Litovelské Pomoraví, kde se seznámili s pojmy  lužní les, tvrdý a měkký luh, meandr, jarní aspekt lužního lesa. Dozvěděli se také důvod ochrany přírody v CHKO a jak by se v této krajině měli chovat. 

Cílem vycházky bylo také určení a prozkoumání některých botanických objektů např. dymnivka dutá, svízel přítula, česnek medvědí, sasanka hajní či pryskyřníkovitá. Překvapením bylo, že 11 žáků bylo v této naši nejbližšší chráněné krajinné oblasti poprvé.