Základní škola Štěpánov

Pasování na čtenáře

květen - červen 2024

Během měcíce května a června proběhlo v místní knihovně slavnostní pasování dětí z  1. tříd na čtenáře. Akce připravená spolu s knihovnou města a Městským úřadem Štěpánov splnila očekávání - nadšené děti odcházely domů povyprávět rodičům své první zážitky z knihovny, s přáním se co nejdříve zapsat jako noví čtenáři a vypůjčit si svou první knihu.