Základní škola Štěpánov

Ozdravný pobyt 5. tříd

Ostružná, 20. - 24. 9. 2021

Po nuceném odložení v loňském roce se páté třídy zúčastnily od 20. do 24. 9. 2021 školy v přírodě v Skilandu v Ostružné. Environmentálně zaměřený program „Zelený ostrov“ provázel děti celým pobytem. Představoval vznik ostrova výbuchem sopky a jeho následné osídlení a oživení mocnou silou přírody uchytit se i v nehostinných podmínkách. Do Ostružné jsme se dopravili vlakem, takže dobrodružství nás čekalo již cestou se zavazadly a přestupem v Mohelnici.

     První den jsme po ubytování v pěkném nově zařízeném hotelu, rozdělení se do kmenů a výbuchu sopky Krakatoa (Coca-Cola s mentoskami) odpoledne vyrazili poznat blízké okolí přes kopec do Petříkova. Cestou jsme hráli hry (pamatovanou, pif-paf, skákanou). V Petříkově jsme se snažili postavit co nejvyšší mohylu z kamení. Některé dosahovaly úctyhodné výšky. Večer jsme se poučili o bezpečnosti, požárních předpisech a řádu hotelu, zahráli si seznamovací hry a příjemně unavení šli spát.

     V úterý nás čekal výlet vlakem do Branné, Mariánský pramen, výborné kremrole, návštěva ekofarmy v Branné a odpoledne sportování na přilehlém hřišti s turnajem ve vybíjené, obří trampolína a naučná exkurze do minipivovaru „Cestář“ v Ostružné. Večerní program s písničkami a doprovodem na kytaru i uspávání se zvonkohrou učinilo příjemnou tečku za tímto dnem.

     Středa nás přivítala deštivým počasím. Dopoledne jsme strávili s programem „Zeleného ostrova“ – pavouci, sopky, hledačka, kvíz. Odpolední zábava byla podřízena počasí, a tak se na řadu dostal bowling, stolní fotbal, kriket a diskgolf s pěknou procházkou kolem Ostružné a větrných elektráren i stavba pavouka z přírodnin.

Předposlední den našeho pobytu jsme absolvovali celodenní výlet po naučné stezce „Pasák“ s hrami i návštěvou řopíků z předválečného opevnění. Cestou jsme stavěli přístřešky pro kmeny a dokonce jsme nalezli i nefunkční fotopast. Nadšení vyvolala malá skalní římsa, na kterou se každý zájemce s pomocí ostatních vyškrábal a nechal se vyfotit. Večerní stezka odvahy za silnějšího větru po pastvinách s červenými bludičkami (svíce) ukázala krásu noční krajiny všem, kteří se nebáli.

     V pátek jsme se sbalili, pohráli si na hřišti a ve vlaku cestou do Štěpánova probrali své zážitky.

     Pobyt v přírodě splnil svůj účel, dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí a užili si krásné, i když chladné, podzimní přírody.

Mgr. Radomír Rais