Základní škola Štěpánov

Geologická exkurze Velký Roudný

9. června 2021

Dne 9. 6. se žáci 9. ročníku a třída 7.B, v doprovodu třídních učitelů a asistentky pedagoga, účastnili exkurze zaměřené na téma geologické historie sopky Velký Roudný. 

Exkurze začínala na hrázi vodního díla Slezská Harta a vedla po naučné stezce Po vulkanitech směrem na vrchol Velkého Roudného. Žáci procházeli zadanou trasu pomocí mapy a s kontrolou GPS v aplikaci Mapy.cz. Během cesty vyplňovali pracovní list, který obsahově odpovídal informačním tabulím naučné stezky. 

Po ukončení hlavní části exkurze měli žáci možnost koupání na břehu přehrady v obci Roudno.