Základní škola Štěpánov

Exkurze 7. tříd do Litovelského Pomoraví

27. 3. 2024

Žáci sedmých tříd navštívili dne 27. 3. CHKO Litovelské Pomoraví, seznámili se s pojmy CHKO a jeho význam, lužní les, meandr, jarní aspekt a poznávali rostliny, charakteristické pro Litovelské Pomoraví. Po cestě nás čekaly překážky v podobě rozlité vody z koryta, typické pro lužní les v tomto období.