Základní škola Štěpánov

Den Země - Ukliďme Česko

27. 4. 2022

Naše škola se v rámci Dne Země zapojila do celostátní akce Ukliďme Česko.

Cílem bylo uklidit okolí naší školy, Štěpánov, Liboš, silnice směr Moravská Huzová, Stádlo, Březce a okolí Chomoutovského jezera.

Počasí nám přálo, a tak se žáci 5. - 9. ročníku vydali se svými učiteli na trasu, která jim byla určena a aktivně se zapojili do úklidu a snažili se naší přírodě pomoci ze všech sil, a to se povedlo. Celkově nasbírali 38 velkých pytlů odpadu! Ti nejzdatnější nachodili 13 km. Důležité pro žáky bylo, aby pochopili, že se musíme o místo, ve kterém žijeme, starat a rozhodně jej nezamořovat odpadky. Kdo pořádně uklízel, tak rozhodně pochopil. Po návratu do školy žáky čekala přírodovědná stezka, ve které si ověřili své znalosti z přírodopisu. Příští rok si tuto akci rozhodně zopakujeme.