Základní škola Štěpánov

Den první pomoci

4. 10. 2021

Dne 4. 10. 2021 proběhl na druhém stupni naší školy projektový den zaměřený na poskytnutí první pomoci a záchranu života. 

Studentky Střední zdravotnické školy Olomouc si pro žáky připravily čtyři stanoviště, na kterých zopakovaly žákům nejdůležitější zásady poskytování první pomoci a názorně předvedly praktické ukázky. Všichni žáci si postupně vyzkoušeli i praktický nácvik první pomoci (nepřímou masáž srdce, ošetření popálenin, obvazové techniky….). 

V rámci projektového dne všichni zvládli najít a vyplnit test k dané problematice, zhlédnout naučné filmy a zopakovat si dopravní značky a některé náročné dopravní situace.

 Slunce nám po celý den krásně svítilo a každý si odnesl nějaký nový poznatek o záchraně života a zopakoval to podstatné k poskytnutí první pomoci. Všem se akce líbila.

Děkujeme Střední zdravotnické škole Olomouc za spolupráci na projektovém dnu a těšíme se na další setkání.

Mgr. Eva Novotná