Základní škola Štěpánov

Adaptační kurzy 6.tříd

6. 9. - 16. 9. 2021

Tradicí na naší škole je adaptační kurz pro 6. třídy, cílem je trochu ulehčit dětem přechod na druhý stupeň. V rámci naší školy to je stěhování do jiné části budovy a samozřejmě s tím související změna třídního učitele i změna ve střídání učitelů v rámci jednotlivých předmětů. 

Šesté třídy letos absolvovaly 2 adaptační dny, jejichž náplní byly hry, které jsou zaměřeny na posílení spolupráce mezi dětmi, podpoření týmového ducha, vytvoření souhry mezi třídou a novým třídním učitelem. Naší snahou bylo společně stráveným časem, hrami, zábavou, společným prožitkem vytvořit základ dobré třídy, fungujícího kolektivu, kde se děti respektují a snaží si navzájem vyjít vstříc,  pomáhat si a stanovit si společně principy a  pravidla, která bude třída na 2. stupni dodržovat, aby jim spolu bylo dobře  až do ukončení základní školy.