Zacharová Zdeňka, Mgr.

Zacharová Zdeňka, Mgr.

Výchovný poradce

Konzultace

Čtvrtek od 12:00 do 12:45 - kancelář výchovného poradce

Na ZŠ Štěpánov

Od roku 1991

Vyučuje

ČJ, VkO, PČ, CvČJ

Pracovní náplň výchovného poradce

  • Koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnosti zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka
  • Základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků
  • Individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem)
  • Poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem)
  • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence škol)
  • Zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích, úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek
  • Předávání informačních materiálů žákům, osobní pohovory se žáky, zprostředkování kontaktů mezi žáky a zástupci středních škol, průběžné podávání informací rodičům na třídních schůzkách
  • Zabezpečení řádného vyplnění a včasného odeslání přihlášek na střední školy, vedení evidence přijetí žáků na střední školy)