Vyhlášení ředitelského volna

Ředitelka školy vyhlašuje na pondělí 27. 11. 2023 v souladu s § 24, odst. 2 Zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelské volno pro žáky z personálních důvodů (stávka zaměstnanců). 

Školní jídelna ani školní družina nebudou v provozu.