Přijímací řízení na střední školy

Termín podání přihlášek na SŠ ve školním roce 2022/2023

1. 3. 2023

 

Přijímací zkoušky formou centrálně zadávaných jednotných testů
čtyřleté studium - 13. 4. 2023 a 14. 4. 2023
šestileté studim - 17. 4. 2023 a 18. 4. 2023
osmileté studium - 17. 4. 2023 a 18. 4. 2023

 

Informace pro přijímání na střední školy

Informace MŠMT pro přijímání na SŠ a konzervatoře ve školním roce 2022/2023 (MŠMT)- zde