Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

Všichni žáci, jejichž zákonní zástupci podali  Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání dne 1. 4. 2022, byli přijati (viz dokument níže).