Informace k přijímacímu řízení na střední školy

Termín podání přihlášek na SŠ ve školním roce 2021/2022
1. 3. 2022

 

Přijímací zkoušky formou centrálně zadávaných jednotných testů

čtyřleté studium                           12. 4. 2022 a 13. 4. 2022

šestileté a osmileté studium    19. 4. 2022 a 20. 4. 2022

 

Informace MŠMT pro přijímání na SŠ a konzervatoře ve školním roce 2021/2022 (MŠMT) naleznete v souboru níže.