Využití služeb školní psycholožky

Využijte pomoc školní psycholožky v případě, když:

- děti mají potíže se zvládáním distanční výuky

- děti špatně snáší období karantény, rodiče pozorují zhoršení nálady u dětí, stavy úzkosti apod.

- dětí trápí něco osobního (strach z něčeho, nemoc, osamělost, smutek…)

- děti mají potíže s ostatními dětmi a trápí je vztahy se spolužáky, kamarády a neví,  jak je vyřešit…

 

Na konzultace je nutné se objednat u školní psycholožky Mgr. Martiny Havlíkové,

e-mail: havlikova@zsstepanov.cz, telefon: 774 949 020