Informace k Zápisu do 1. ročníku

Zápis dětí do 1. ročníku bude probíhat v měsíci dubnu (termín zápisu bude upřesněn dle epidemiologické situace). 

Zápis do 1. ročníku se týká dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí, které byly u zápisu v roce 2020, a  byl jim povolen odklad školní docházky o jeden rok.

 

Odklad školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Tato doporučení je nutné přinést (doložit) k zápisu, ve výjimečných případech dodat neprodleně max. do 30 dní od zápisu.

Pokud tato lhůta nebude dodržena, budete informováni o přerušení správního řízení a vyzvání k doplnění své žádosti o tyto dokumenty. Poslední termín je stanovuje ředitel školy (u nás 30. 5. 2021). Pokud do tohoto termínu nejsou doporučení k žádosti o odklad školní docházky dodány, žákovi není povolen odklad školní docházky a musí nastoupit 1. 9. 2021 do 1. třídy.

Z toho plyne – pokud uvažujete o odkladu školní docházky svého dítěte - je třeba se neprodleně objednat do Pedagogicko-psychologické poradny (viz kontakty níže) a domluvit si termín vyšetření. 

 

Formuláře k zápisu do 1. ročníku či odkladu školní docházky naleznete zde na webových stránkách v sekci Dokumenty – Pro rodiče. 

 

Kontakty na pedagogicko-psychologickou poradnu:

PPP a SPC OK, pracoviště PPP Olomouc
U Sportovní haly 1a, 779 00 Olomouc  

telefon: budova A: 585 221 045, 585 224 573      

Web: http://www.ppp-olomouc.cz   

E-mail: ppp@ppp-olomouc.cz

Telefon pro objednávání klientů: 585 224 573 (linka je v provozu pouze v Út a Čt v čase od 9:00 do 15:00, pro objednání doporučujeme využít přednostně online žádost o vyšetření)