Informace k Zápisu do 1. ročníku

Zápis dětí do 1. ročníku bude probíhat v době od 6. 4 do 9. 4. 2021 bez osobní účasti dětí a zákonných zástupců.

 

Zápis do 1. ročníku se týká dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí, které byly u zápisu v roce 2020, a  byl jim povolen odklad školní docházky o jeden rok.

 

Žádosti o přijetí (odklad) budou přijímány těmito způsoby:

  1. datovou schránkou (ID datové schránky: bhjmszv)
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (na adresu: nahlikova@zsstepanov.cz)
  3. poštou (na adresu: Základní škola Štěpánov, Dolní 597/8a, 783 13 Štěpánov)
  4. osobně na sekretariátu školy (budova 2. stupně, vchod ve dvoře) ve dnech 6. 4. – 9. 4. 2021 vždy od 8.00 do 13.00 hod.

Každé PO a ST od 8 do 12 hod. lze také využít osobní konzultace k přihláškám/odkladům s ředitelkou školy. Konzultace je možná také telefonicky, vždy v PO a ST od 8 do 15 hod. na tel. čísle 776 679 601.

Žádáte-li o přijetí dítěte, vyplníte Žádost o přijetí a Dotazník k přijetí.

Všem žádostem o PŘIJETÍ dítěte k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 bylo vyhověno, všechny děti byly přijaty.

 

Odklad školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Tato doporučení je nutné přinést (doložit) k zápisu, ve výjimečných případech dodat neprodleně max. do 30 dní od zápisu.

Pokud tato lhůta nebude dodržena, budete informováni o přerušení správního řízení a vyzvání k doplnění své žádosti o tyto dokumenty. Poslední termín je stanovuje ředitel školy. Pokud do tohoto termínu nejsou doporučení k žádosti o odklad školní docházky dodány, žákovi není povolen odklad školní docházky a musí nastoupit 1. 9. 2021 do 1. třídy.

Pokud tedy uvažujete o odkladu školní docházky svého dítěte - je třeba se neprodleně objednat do Pedagogicko-psychologické poradny (viz kontakty níže) a domluvit si termín vyšetření. 

Žádáte-li o odklad, vyplníte Žádost o odklad, Přílohu k žádosti o odklad - lékař a přiložíte vyjádření poradenského zařízení.

 

Kontakty na pedagogicko-psychologickou poradnu:

PPP a SPC OK, pracoviště PPP Olomouc
U Sportovní haly 1a, 779 00 Olomouc  

telefon: budova A: 585 221 045, 585 224 573      

Web: http://www.ppp-olomouc.cz   

E-mail: ppp@ppp-olomouc.cz

Telefon pro objednávání klientů: 585 224 573 (linka je v provozu pouze v Út a Čt v čase od 9:00 do 15:00, pro objednání doporučujeme využít přednostně online žádost o vyšetření)