Informace k přijímacímu řízení na střední školy

Termín podání přihlášek na střední školy: 1. 3. 2021

Termíny jednotných přijímacích zkoušek - AKTUALIZOVÁNO:

čtyřleté maturitní obory: 3. 5. a 4. 5. 2021

víceletá gymnázia: 5. 5. a 6. 5. 2021

 

Žáci mají možnost podat si 2 přihlášky ke vzdělávání na střední školy.

Ředitel střední školy může v letošním školním roce vyhlásit i vlastní přijímací zkoušky nebo může přijímací zkoušky zrušit. Informace o přesném průběhu přijímacího řízení je ředitel střední školy povinen zveřejnit do 8. 3. 2021 na webových stránkách své školy.

Zápisový lístek musí žák odevzdat do 10 pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí na vybrané škole. Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neodevzdá, nebude moci začít studovat.

Zápisový lístek vydá žákům základní škola nejpozději do 30. 4. 2021, rodiče si ho osobně vyzvednou ve škole - o termínu vás budeme informovat.