Základní škola Štěpánov

18. školní ples

Sokolovna, 14. 2. 2020

V pátek 14. 2. 2020 ve 20.00 jsme se sešli v místní Sokolovně na školním plese. Ples zahájila paní ředitelka, přivítala všechny přítomné a popřála příjemnou zábavu. Účastníci si užili hudbu a tanec díky kapele Sirius. Bylo zajištěno výborné občerstvení, na kterém se podíleli rodiče, učitelé i žáci. Každý mohl přispět podle svých možností.

Díky štědrosti sponzorů byla letos velice bohatá tombola. A nechybělo ani překvapení pro návštěvníky plesu v podobě několika různých tanečních vystoupení. Nejprve vystoupila žákyně naší školy s gymnastickou sestavou s pompony. O něco později jsme mohli zhlédnout předtančení profesionálního tanečního páru. Svoje vystoupení tanečníci rozdělili na dvě části. V první části předvedli standartní tance a ve druhé latinsko-americké. Na závěr kulturních vstupů jsme obdivovali vystoupení tanečního kroužku Štěpničky složeného převážně z děvčat naší školy. Pro nás diváky bylo každé vystoupení něčím zajímavé a okouzlující.

K celkově pěkné atmosféře přispěla také výzdoba plesu. Protože se náš ples konal právě na den svatého Valentýna, na sále i v přilehlých prostorách nás obklopovala velká i malá srdíčka. Díky dětem z naší školy a paní učitelce jsme si ples užili v srdíčkové atmosféře a každý z nás si tuto valentýnskou atmosféru mohl odnést i domů.

A výtěžek plesu? Ten jde, jak jinak, pro děti naší školy.

Děkujeme všem našim sponzorům za jejich štědrost. Také děkujeme návštěvníkům plesu, kteří se přišli v hojném počtu pobavit a podpořili tak dobrou věc. Poděkování patří také všem, kdo s plesem pomáhali, jejich maximální nasazení a úsilí přispělo ke zdárné a úspěšné realizaci plesu. Velice oceňuji práci organizačního týmu, který musel vše zajistit do nejmenších organizačně-technických detailů. Věřím, že práce i čas plesu věnovaný se bohatě zúročil a spokojenost hostů je tou největší odměnou.

 

Mgr. Eva Niklová