POČÍTAČOVÝ KROUŽEK

VEDOUCÍ MGR. RADOMÍR RAIS


Technický kroužek probíhá každé pondělí v učebně informatiky na prvním stupni ZŠ Štěpánov. Přístupný je dětem ze druhých až pátých ročníků. Navštěvuje ho kolem dvaceti žáků. Těm je k dispozici plně vybavená učebna s dvaadvaceti počítači, dataprojektorem, scannerem a tiskárnou.

Cílem tohoto kroužku je seznámení dětí s využíváním informačních technologií v běžném životě, při práci i k zábavě. Pochopit počítač jako pracovní pomůcku a nikoliv pouze coby drahou hračku, kterou mají kamarádi. Naučí se ho používat pro přístup k neomezenému množství informací (orientaci v nich a selekci podstatného), potřebných k jejich budoucímu studiu i k usnadnění každodenního života (příprava referátů aj.). Každá hodina je také neodmyslitelně spojena s hraním počítačových her, které pomáhají rozvíjet některé kognitivní funkce myšlení, logickou úvahu či postřeh a rychlost reakce.

Žáci si průběžně osvojují základní pojmy z počítačové terminologie (z oblasti hardwaru a softwaru), zkouší pochopit základy fungování počítače, běžných uživatelských programů a sítě internet. Jsou schopni upravit své pracovní prostředí, měnit pozadí na monitoru, vytvářet složky a soubory, pracovat s nimi (kopírovat, odstraňovat, přesouvat). Dokáží odkládat momentálně nepoužívané programy, složky a soubory na lištu, opětovně je aktualizovat a navzájem se mezi nimi přepínat.

Tento školní rok se nám také podařilo zřídit malou expozici ze zastaralé techniky. V počítačové učebně na prvním stupni mohou žáci nahlédnout do oné kouzelné skříňky PC, která mění svět. Popsané komponenty i periferie, vstupy i výstupy počítače osvětlují názorně dětem při výkladu jeho chod i možnosti využití.

Průběžně se žáci učí pracovat v programech:

Word, či Open office writer

Pořízení, kopírování, úprava, formátování textů; vkládání ozdobných nápisů, obrázků (vektorových i rastrových); změna barvy, velikosti, stylů, podtržení, zvýraznění písma; zhotovení jednoduché i do ní vnořené tabulky. Toho prakticky využili při přípravě pozvánek, informačních letáčků, referátů aj.

Malování

Základní tvorba vektorové grafiky, ale i domalování vlastních nápadů do pořízené fotografie, její uložení a tisk, vyzkoušeli si práci s digitálním fotoaparátem.

Excel

Tento tabulkový editor poznávají přes výrobu jednoduchých doplňovaček, křížovek. Zkoušejí si tabulku ohraničit, rozvrhnout a poznat odlišnosti výroby tabulek v Excelu a Wordu.

Internet Explorer

Chápou pojem portál, umí se připojit na internet, znají různé portály (seznam, centrum, atlas , altavista, volny, tiscali, vyhledávač google, aj.)
- založili si vlastní mailovou schránku, jsou schopni ji otevřít a udržovat; napsat, poslat, vyzvednout mail; posílat elektronické pohlednice (obyčejné, pohyblivé i se zvukem)
- používat vyhledavače (zadat konkrétní webovou adresu, vyhledat webové stránky pomocí klíčových slov a hesel, získané informace převést do programu Word, dále je upravit a zpracovat, dle vlastní potřeby)
- připojit se on-line na vysílání rozhlasových médií
- navštívili řadu dětských webových stránek, stránek televizí ct, nova, prima; sledovali planetu Zemi ze satelitu (našli i své domy a auta)
- někteří žáci s mobilními telefony se naučili využívat služby t-zone, posílat sms zdarma přes internet, stahovat hry, melodie, tapety aj.

O kroužek je velký zájem, též zřejmě podmíněný technickým vybavení, které není v každé rodině dostupné a samozřejmě bezplatným připojením na internet. Od nového školního roku se těším na případné nové zájemce z nižších ročníků, kteří mohou zaujmout místo po současných páťácích.

Mgr. Radomír Rais

Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii
Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii
Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii

NAHORU
Tuto stránku pro Vás připravil
R. Rais

Zpět